Class of 2022

Adhiraj Saxena

ADHIRAJ SAXENA

Aditya Kumar

ADITYA KUMAR

Akash Ankur Srivastav

AKASH ANKUR SRIVASTAV

Anviti Mishra

ANVITI MISHRA

Aparajita Roy

APARAJITA ROY

Barkha Agarwal

BARKHA AGARWAL

Darshika Gupta

DARSHIKA GUPTA

Deeksha Aggarwal

DEEKSHA AGGARWAL

Divesh Garg

DIVESH GARG

Jignesh Killekar

JIGNESH KILLEKAR

Kavya Datla

KAVYA DATLA

Keerthi Priya Yerramalla

KEERTHI PRIYA YERRAMALLA

Narendra Kulkarni

NARENDRA KULKARNI

Nidhi Agarwal

NIDHI AGARWAL

Nithin B N

NITHIN B N

Pankhuri Jain

PANKHURI JAIN

POONAM CHOUDHARY

Tejasvi Bhaskar

TEJASVI BHASKAR

Rachna Deswal

RACHNA DESWAL

Rishabh Ahuja

RISHABH AHUJA

Samyak Sharma

SAMYAK SHARMA

Saurabh Mishra

SAURABH MISHRA

Shambhavi Singh

SHAMBHAVI SINGH

Shivangi Mittal

SHIVANGI MITTAL

Shivani Sharma

SHIVANI SHARMA

Suveera Malhotra

SUVEERA MALHOTRA

Swanya Singh

SWANYA SINGH

Tanaya Ramani

TANAYA RAMANI

Varsha Raju

VARSHA RAJU

Vyoma Dadhich

VYOMA DADHICH

Abhsihek Kandoi

ABHSIHEK KANDOI